Argus Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa

PRACA

Jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie, wypełnij poniższy formularz i wyślij go.

Wybierz:
 
Nazwisko i imię
Nazwisko rodowe matki
Imiona rodziców
Obywatelstwo
PESEL
NIP
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Województwo
Gmina
Dzielnica
Dane dowodu osobistego
Seria i nr dowodu osobistego
Data i miejsce wydania
Przez kogo
Pozostałe
Wykształcenie
Oddział NFZ
Prawo jazdy
Wzrost
Waga
Posiadam ustalone prawo do emerytury, renty ( jeśli tak, proszę podać numer świadczenia i inspektoriat ZUS) tak
nie
Licencja pracownika ochrony
Licencja pracownika ochrony stopnia
wydana przez nr
Pozwolenie na bron (rodzaj) nr
Poświadczenie bezpieczeństwa (jeżeli jest proszę podać numer)
Zaświadczenie o imprezach masowych (numer i data wydania)

Klikając wyślij formularz:

Do góryCopyright by Argus sp. z o.o. Design by SEO WEB strony www