Argus Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa

USŁUGI PORZĄDKOWE

  • sprzątanie obiektów
  • ekspresowe sprzątanie
  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych oraz na parkingach
  • utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów, w tym pielęgnacja zieleni
  • mycie okien na wysokościach
  • odśnieżanie terenów
  • odśnieżanie dachów
  • doczyszczanie wszelkiego rodzajów pomieszczeń i obiektów


Copyright by Argus sp. z o.o. Design by SEO WEB strony www