Argus Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa

OCHRONA

Ochrona osób i imienia realizowana w następujących formach:

  • ochronie fizycznej obiektów różnego typu,
  • ochronie osobistej, w tym ochrony VIP,
  • ochronie wszelkiego rodzaju imprez, w tym imprez masowych,
  • konsultowaniu, sprawdzaniu skuteczności systemów ochrony fizycznej i elektronicznej,
  • dokonaniu audytu bezpieczeństwa.

Do powyższych zadań dobieramy odpowiednio przeszkolone kadry legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i niezbędnym doświadczeniem.

Nasi pracownicy wykazują wysoki poziom kultury i taktu przy wykonywaniu zleconych im zadań.

ARGUS sp. z o. o. posiada koncesje Nr 0172/2009 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ochrony.Copyright by Argus sp. z o.o. Design by SEO WEB strony www