Argus Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa

KONTAKT I DANE FIRMY

Wybierz:

Kontakt | Dojazd | Formularz kontaktowy | Dane firmy

Kontakt:

  • Argus sp. z o.o.
  • Adres: 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13
  • Tel. (22) 853 33 48
  • Fax. (22) 837 08 44
  • Tel. kom. 516 199 721
  • Tel. kom. 601 244 499
  • email: biuro@argus-wawa.pl

Do góry

Dojazd:

Do góry

Formularz kontaktowy:

Imię i Nazwisko / Firma:

Email:

Telefon kontaktowy:
Treść zapytania

Do góry

Dane firmy:

ARGUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 02-699, przy ul. Kłobuckiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228749, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 60.000PLN, NIP:5272461924, REGON:140050890

Nasz rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI:

nr 34 1050 1041 1000 0022 9160 0787

Do góry

 Copyright by Argus sp. z o.o. Design by SEO WEB strony www