Argus Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa

USŁUGI  DETEKTYWISTYCZNE

Posiadające formę:

  • ustaleń dotyczących wiarygodności podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, ich zdolności płatniczej i kredytowej oraz posiadanego przez nich majątku,
  • sprawdzania informacji dotyczących szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się,
  • identyfikacji osób,
  • ustaleń miejsca zamieszkania, pracy oraz kontaktów osobistych,
  • czynności zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw,
  • zbierania dowodów dla Sądów w sprawach rozwodowych, majątkowych i spadkowych,
  • analizy i oceny środków dowodowych w procesach cywilnych,
  • negocjacji w imieniu wierzycieli w sprawach zwrotu zaległych należności.

Firma nasza posiada Zaświadczenie Nr RD-19/ 2005 o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług detektywistycznych.Copyright by Argus sp. z o.o. Design by SEO WEB strony www